Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Archiv dokumentů

Hospodaření obce

TitulTyp
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2017 - schválený (zveřejněno 9.5.2018)pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2017pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2017pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2017pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2016pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2016pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2016pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2016pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2015pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2015pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2015pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2015pdf
Výkazy FIN 2 - 12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2014pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014pdf
Závěrečný účet za rok 2014doc