Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Úřední deska

TitulTypVyvěšeno
ČEZ Distribuce - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrůpdf24.05.2023
Kraj Smetany a Martinů - pozvánka na valnou hromadudoc23.05.2023
Kraj Smetany a Martinů - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022pdf23.05.2023
Kraj Smetany a Martinů - návrh závěrečného účtu za rok 2022pdf23.05.2023
Mikroregion Poličsko - pozvánka na schůzi valného shromážděnídoc23.05.2023
Mikroregion Poličsko - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022pdf23.05.2023
Mikroregion Poličsko - návrh závěrečného účtu za rok 2022pdf23.05.2023
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2022pdf16.05.2023
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2022pdf16.05.2023
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022pdf16.05.2023
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2022pdf16.05.2023
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022pdf16.05.2023
Návrh závěřečného účtu obce Telecí za rok 2022pdf16.05.2023
ZŠ a MŠ Telecí - Rozvaha k 31.12.2022pdf16.05.2023
ZŠ a MŠ Telecí - Příloha k 31.12.2022pdf16.05.2023
ZŠ a MŠ Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022pdf16.05.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informační materiál k nedostatečně identifikovaným vlastníkůmpdf02.03.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1.2.2023xlsx20.02.2023
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchpdf20.02.2023
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023, schváleném střednědobém výhledu rozpočtu a rozpočtových opatřeních za rok 2023pdf28.12.2022
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023 a schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na období 2022-2026 - Základní škola a mateřská škola Telecípdf28.12.2022
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2023, schváleném střednědobém výhledu rozpočtu a rozpočtových opatřeních na rok 2023 - ZSO Borovskopdf28.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2022pdf03.11.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2022 - přílohapdf03.11.2022
Záměr obcedocx31.10.2022
Informace o schváleném závěrečném účtu za rok 2021 - ZSO Borovskopdf20.07.2022
Mikroregion Poličsko - povinně zveřejňované údajepdf03.02.2022
Kraj Smetany a Martinů - povinně zveřejňované údajepdf03.02.2022