Informace

Obecní úřad Telecí

Úřední hodinyZnak obce
dopoledne odpoledne
Pondělí --------- 13:00-17:00
Úterý --------- -----------
Středa --------- 13:00-18:00
Čtvrtek --------- -----------
Pátek 8:00-12:00 -----------starosta: Jaroslav Šimon
Sobota --------- -----------telefon: 461746141
Neděle --------- -----------e-mail : obec@teleci.cz

Povinně zveřejňované informace

dle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb

1. Název
Obec Telecí
2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Telecí
Telecí 156
569 94 Telecí
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Telecí
Telecí 156
569 94 Telecí
4.3 Úřední hodiny
Naleznete zde.
4.4 Telefonní čísla
461746141
4.5 Čísla faxu
461746140
4.6 Adresa internetové stránky
www.teleci.cz
4.7 Adresa e-podatelny
obec@teleci.cz
4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka: iexa3nk
5. Případné platby lze poukázat
2921591/0100
6. IČ
00277487
7. DIČ
CZ00277487
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Dokumenty jsou k dispozici v archivu dokumentů na úřední desce.
8.2 Rozpočet
Dokumenty jsou k dispozici v archivu dokumentů na úřední desce.
9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možno podat osobně, telefonicky, faxem, emailem nebo písemně - kontaktní spojení uvedeno ve 4. bodu.
Přehled žádostí a odpovědí je k dispozici v archivu dokumentů na úřední desce.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání je možno podat osobně, telefonicky, faxem, emailem nebo písemně - kontaktní spojení uvedeno ve 4. bodu.
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
Veškeré formuláře lze získat osobně na obecním úřadě.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů pro řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 367/1990Sb.
Zákon č. 128/2000 Sb.
14.2 Vydané právní předpisy
Dokumenty jsou k dispozici v archivu dokumentů na úřední desce.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
V současné době obec žádnými nedisponuje.
16.2 Výhradní licence
V současné době obec žádnými nedisponuje.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy jsou k dispozici v archivu dokumentů na úřední desce.

Obecní úřad v Telecím - netfirmy.czÚřady, instituce - netfirmy.cz