Sbor dobrovolných hasičů

v Telecím

 

Požáry

Zdolávání požárů v historii sboru

( dle zápisů v kronice )

Rok

Datum

Popis

2008

07.06.

Krátce po 21 hodině byli členové zásahové jednotky JPO III. našeho sboru povoláni operačním střediskem HZS Pardubického kraje, k požáru provozovny firmy MIRO v obci Borová. Členové jednotky pomáhali s likvidací hořícího materiálu v prvním patře budovy a současně doplňovali vodou vozidla HZS, která prováděla hasební zásah. Účast sborů : Polička, Svitavy, Telecí, Borová a Oldříš.

2007

10.06.

V pravé poledne byl náš sbor povolán k rozsáhlému požáru do osady Kobylí, kde od úderu blesku hořel dům Mikuleckých. Vzhledem k dlouho trvajícímu suchu a stáří budovy, při příjezdu naší jednotky byl dům už celý v plamenech. Postupně se na místo sjely ještě další 4 jednotky, které zásobovaly naší jednotku vodou z čerpacích míst v Pusté Rybné. Roubené stavení, se šindelovou střechou pokrytou lepenku, však přes veškerou snahu vyhořelo do základů. Účast sborů : Březiny,Oldříš,Polička,Pustá Rybná a Telecí.

2007

05.05.

V odpoledních hodinách zasahovala jednotka našeho sboru při požáru lesního podrostu na hranicích naší obce a sousední obce Pustá Rybná. Hořelo v tzv. Bednářově bořině u křižovatky za Luckým vrchem. Mimo našeho sboru zasahovala jednotka HZS Polička a v záloze byla připravena jednotka SDH Březiny. Požár byl v zárodku zlikvidován, takže nevznikla žádná škoda.

2007

07.01.

V neděli večer došlo k požáru sazí v komíně u rodinného domu čp. 94 v Telecím. Díky včasnému a odbornému zásahu hasičských jednotek nedošlo k žádné škodě na majetku. Sbory : Polička a Telecí.

2006

27.12.

V podvečerních hodinách byla zásahová jednotka sboru povolána k požáru truhlárny v obci Borová. Sbor u požáru přímo nezasahoval, byl určen jako technická záloha. Sbory : Polička, Pomezí, Telecí, Oldříš a Borová.

2006

29.07.

Zásahová jednotka sboru byla v odpoledních hodinách povolána k údajnému požáru chaty v Borové - Hatích. Po příjezdu na místo určení došlo ke zjištění, že se jedná o falešný poplach. Sbory: Polička, Telecí, Oldříš a Borová.

2006

20.07.

Při práci v ZD Mezilesí došlo k požáru speciálního vozu na podestýlání ve stájích. Požár byl v zárodku, díky včasnému zásahu členů sboru, zlikvidován.

2005

05.04.

Nahlášen požár travního porostu u čp.4 v Telecím, jehož případné rozšíření ohrožovalo zástavbu rodinných domků. Po příjezdu na místo byl požár lokalizován. Za posledních šest let je to již druhý požár, který u tohoto domu vznikl nedbalostí jeho majitelů. Zúčasněné sbory Polička a Telecí.

2004

10.12.

Výjezd zásahové jednotky sboru k údajnému požáru lesa - Krčmářovy borky v Telecím. Z vesnice vypadající požár lesa se po příjezdu na místo, změnil ve velkou hromadu zapáleného klestí. Sbor nezasahoval.

2004

29.08.

Požár obilného pole mezi Borovou a Poličkou vzniklý od spadeného vedení elektrického proudu. Při jízdě k požáru došlo, vzhledem k průtrži mračen a hustému dešti, k havárii našeho vozidla a sbor do hašení nezasáhl. Naštěstí technika a členové zásahové jednotky neutrpěli žádné škody a po vyproštění vozidla se v pořádku vrátili do zbrojnice.Prudký déšť, příčina havárie, svojí vydatností uhasil i nahlášený požár.

2004

14.03.

Noční požár rodinného domu Kašparových v obci Pustá Rybná. Vzhledem k pozdní noční době a stáří budovy se i přes veškerou snahu dům zachránit nepodařilo a shořel. Díky obětavosti zasahujících hasičů a spoluobčanů byl ale zachráněn veškerý majetek a inventář zařízení domu. U požáru zasahovali sbory: Polička,Svitavy, Pustá Rybná, Březiny, Korouhev, Oldříš a Telecí.

2004

27.02.

Na řece Svratce, u osady Kateřinky, se v jejím korytě v důsledku prudkého tání, vzpříčily ledové kry a hrozilo zaplavení obcí Lačnov a Borovnice. Náš sbor zasahoval při rozbíjení nahromaděných ker a uvolňování koryta řeky do pozdních ranních hodin. Sbory : Polička, Telecí, Korouhev a Borovnice.

2004

23.01.

Požár staré kuželny u hostince Na Bělidle v Oldříši. Hašeno v noci, za velmi silného mrazu. Někteří členové sboru se do hasičské zbrojnice dostavili ve společenském oděvu, protože vybíhali přímo z tanečního parketu na plese, který v Telecím právě probíhal. Účast sborů: Polička, Borová, Oldříš, Korouhev a Telecí.

2003

17.08.

Sbor zasahoval při velkoplošném požáru obilní slámy na polích mezi městem Poličkou a obcí Střítež. Likvidace požáru proběhla za pomoci automobilových cisteren zúčasněných sborů: Polička, Pomezí, Bystré, Korouhev, Oldříš a Telecí.

2003

15.08.

Požár lesa na Březinách. Díky včasnému zjištění, byl požár lokalizován již v samém zárodku a nedošlo k větším škodám na porostu. Požár byl likvidován sbory: Polička, Telecí, Pustá Rybná a Březiny.

2003

11.08.

Požár slámy na poli v Telecím, vzniklý od technické závady na stroji. Hašení provedly sbory Telecí a Polička.

2003

22.07.

Nahlášen požár v obci Pustá Rybná. Jednalo se o zapálené staré seno. Likvidovli sbory: Polička a Telecí

2001

06.05.

Požár stodoly s uskladněnou slámou na dolním středisku ZD v Telecím. Požár vypukl v pravé poledne a jeho lokalizace se zúčastnily sbory: Polička, Svitavy, Sádek, Borovnice, Březiny, Oldříš, Korouhev a Telecí. Po základní likvidaci ohnisek požáru, dohašoval rozsáhlý požár domácí sbor až do pozdních nočních hodin.

2000

08.07.

Požár rodinného domu v řadové zástavbě náměstí města Jimramova. Vzhledem k hrozícímu rozšíření ohně na okolní domy zasahovaly automobilové cisterny ze všech dostupných sborů: Polička, Korouhev, Telecí, Borovnice, Jimramov, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou.

1999

23.09.

Požár skládky a hnojiště v Telecím u čp.4, vzniklý od vysypaného popele. Likvidaci provedly sbory Poličky a Telecího.

1999

10.08.

Požár domu čp.46 v Telecím u pana Františka Trnky. Požár byl způsoben úderem blesku do protější stráně a následným výbojem došlo k zapálení uskladněného sena na půdě domu.Požár likvidovaly sbory: Polička, Borovnice, Oldříš, Telecí, Kamenec a Pustá Rybná.

1996

22.04.

Požár porostu v Korouhvi, vzniklý od vypalování trávy.

1996

21.04.

Další požár lesní paseky v Telecím, tentokrát hořelo v Tůmově skalce.

1996

20.04.

Požár lesní paseky ve Žlebech na sádecké straně.

1996

11.02.

Požár v rodinném domě čp.206 u Kučerů. Díky rychlému zásahu byl v zárodku lokalizován.

1995

07.05.

Požar lesní paseky v Telecím na Balkáně

1995

24.04.

Požár přístavby k rodinnému domku u Pantůčků v Pusté Rybné, kde byl umístěn včelín.

1995

29.03.

Požár skladiště stavebního materiálu obecního úřadu v Telecím za horní prodejnou. Dřevěná budova lehla popelem.

1994

18.06.

Požár zbytku stohu slámy v areálu střediska ZD Mezilesí v Telecím. Zúčastněné sbory: Polička, Borovnice, Oldříš a Telecí.

1994

26.05.

Požár rekreační chaty v obci Pustá Rybná, který vznikl v pozdních nočních hodinách. Dřevěná stavba vyhořela do základů. Při tomto požáru byl na ruce zraněn člen sboru Jaroslav Krumpl. Požár likvidovaly sbory Pusté Rybné, Poličky a Telecího.

1993

13.04.

Odpoledne došlo k rozsáhlému požáru lesního porostu v Borovnici. Vzhledem k hrozícímu rozšíření na okolní lesy jsou povolány hasičské sbory z širokého okolí: Polička, Borovnice, Sedliště, Jimramov, Telecí, Korouhev a Nové Město na Moravě

1993

12.04.

Požár zbytku skládky lenu na pozemcích zemědělského družstva v Telecím na Žákovině. Požár byl zlikvidován krátce po poledni.

1991

05.10.

Požár lesní paseky v Pusté Rybné - Mašíkova bořina.

1990

11.09.

Požár rodinného domku v Pusté Rybné na Pavláskách u Musílků. Oheň zničil celé stavení, osobní automobil a živý inventář. Požár likvidovaly sbory z Poličky, Pusté Rybné a Telecího.

1982

03.06.

Požár domu v osadě Kobylí u Musílků. Pro nedostatek vody dům shořel.

1970

29.07.

Požár domu čp.53 u Kučerů, způsobený v nočních hodinách úderem blesku. Přes veškerou snahu a nasazení členů sboru, dům vyhořel do základů

1952

10.04.

Požár domu čp.101 u paní Metelákové. Dřevěná budova shořela do základů. Účast sborů na jeho likvidaci: Borová, Borovnice a Telecí.

1952

18.01.

Požár obchodu a hostince u Ondrákových. Díky pohotovému zásahu dvou mladých členů sboru byl požár v zárodku lokalizován.

1950

23.05.

Rozsáhlý požár domu čp.158 pana Františka Ehrenbergra, způsobený úderem blesku. Budova shořela a s ní i šest kudů dobytka.

1942

10.07.

Požár statku čp.15, majitel Jan Krejsek. Zachráněn nábytek a živý inventář. Škoda na budovách však byla značná.

1939

05.04.

Požár chaloupky pana Václava Tůmy, kde bydlel kovář Josef Teplý.

1938

25.06.

Velký požár tří domů v osadě Lačnov. Majitely postižených nemovitostí byli Kozovi, Jadrných a Střílkovi.

1937

18.09.

Požár v Telecím domu čp.35, který patřil paní Teplé a kde v té době hospodařil pan František Kaštánek.

1936

28.06.

Požár domu v osadě Landraty u Puchýřů. V místě nebyla voda a tak shořelo vše.

1936

13.05.

Rozsáhlý požár statku čp.38 pana Josefa Zrůsta. Zachráněni koně a něco málo nábytku.Budova, tehdy dřevěná, shořela do základů.

1936

16.03.

Požár obecního chudobince čp.61

1935

08.11.

Požár dvou domů v osadě Lačnov. Jejich majiteli byli pan Sylvestr Tlustý a pan Totušek.

1935

01.06.

Požár domu čp.167 u Františka Růžičky.

1935

24.04.

Požár domu čp.6 u Teplých v osadě Landraty

1935

21.03.

Požár domu čp.31 u Daňků

1934

18.05.

Požár domu čp.153 u Kučerů. Již druhý požár tohoto domu během dvou let.

1933

19.08.

Požár domu v osadě Lačnov, jehož majitelem byl pan Josef Vavřín.

1933

07.07.

Požár domu čp.61 u pana Jana Krumpla.

1933

28.02.

Požár domu čp.32 u pana Františka Musílka.

1932

29.06.

Požár na čp.153, dům i přes veškerou snahu sboru vyhořel.

1931

17.10.

Požár na čp.165 u pana Josefa Coufala. Sbor poprvé použil k jeho uhašení novou motorovou stříkačku

1929

06.07.

Požár stavení pana Cacka na horním konci obce, spůsobený od úderu blesku.

1928

09.07.

Požár u Janků na Blatině v Pusté Rybné. Na místě nebyla voda k hašení a proto dům vyhořel do základů.

1927

09.09.

Požár Martinovského stodoly v osadě Lačnov.

1927

19.05.

Požár v Telecím domu čp.143 u Františka Homolky - tento dům od roku 1891 lehl popelem již potřetí.

1927

15.05.

Rozsáhlý požár v Lačnově. Shořel Musilův mlýn a dva sousední domy - čp.14,15,16.

1926

14.12.

Požár stodoly v Lačnově u čp.2.

1926

28.11.

Požár budovy pana Hejtmánka v Borovnici u školy.

1925

13.09.

Požár staré palírny v osadě Lačnov.

1924

10.06.

Jeden požár v Telecím na čp.82

1923

06.10.

Požár stavení v osadě na Betlémě. K hašení nedošlo, v místě nebyla voda.

1923

22.07.

V zárodku byl uhašen požár v čp.34 od zazděného trámu v komíně.

1923

05.05.

Požár domu čp.109, kde bydlel bednář Adolf Schaffer.

1913

24.05.

Vypukl požár v čp.147, kde bydlel obuvník Kohl. Požárem byla ohrožena i sousední budova truhláře Josefa Meteláka, ale tu se sboru podařilo zachránit.

1912

12.05.

Shořela chaloupka u statku čp.2, majetek pana Antonína Filipího, kde v té době bydlel Jan Zrůst.

1908

09.07.

Požár domku Jana Bureše. V místě nebyla voda a domek shořel.

1907

20.11.

Nebezpečný požár v čp.69 u obchodníka Joachyma Kleina, kde byly skladněny hořlavé a výbušné látky (petrolej a líh). Při požáru byl v obličeji a na ruce popálen člen sboru Adolf Zrůst.

1907

29.10.

Shořel dřevěný domek čp.134, pana Jana Ehrenbergra.

1907

20.08.

Vypukl požár va stodůlce u domu čp.8, u Františka Teplého. Stodola a domek ze dřeva v několika minutách lehli popelem.

1906

24.06.

Antonín Lamplot z Lačnova po požáru svého domu zakoupil v Telecím usedlost čp.34 od svého tchána, pana Hynka Hartmana a ta rovněž vyhořela. Účast sborů: Borovnice, Sádek a Telecí.

1906

07.03.

Požár zemědělské usedlosti Antonína Lamplota v osadě Lačnov, který v krátkosti zničil vše, včetně několika kusů hovězího dobytka a zemědělských strojů.

1904

11.09.

Další požar v osadě Lačnov.

1904

26.04.

Jeden požár obytného stavení v Telecím.

1903

29.05.

Opět požár v Borovnici. Účast sborů: Borovnice, Sedliště a Telecí

1902

04.06.

Požár tří budov v Borovnici

1900

24.09.

Požár jedné budovy v Borovnici.

1899

09.08.

Požár stodoly v Borovnici. Účast sborů: Telecí a Borovnice.

1897

27.09.

Požár hostince u Františka Homolky, při kterém, díky našemu sboru a sboru z Borovnice, shořela na dřevěném stavení pouze střecha.

1896

20.05.

Požár stavení v osadě Kobylí. V místě požáru nebyla voda a budova, přes veškeré úsilí sboru, vyhořela do základů.

1891

23.10.

Společně se sborem borovnickým zdolal sbor úspěšně požár mlýna v Borovnici, který byl majetkem pana Sylvestra Musila.

1891

04.09.

Velký požár několika selských usedlostí v obci Sedliště.

1891

11.05.

Další požár v Borovnici.

1891

20.01.

Požár v budově u Františka Homolky v Telecím. Hašeno za velkého mrazu, který hadice proměňoval v kost a kámen.

1887

23.06.

Vypukl velký požár v sousední obci Borovnice a hrozilo zničení velké části obce. Protože v té době v Borovnici ještě hasičský sbor nebyl, zasáhl obětavě sbor Telecký a požár zdolal.

1886

15.07.

Krátce po svém založení použil sbor poprvé novou ruční stříkačku při ohni v osadě Kobylí, který zachvátil usedlost u Jančíků.

Vyhledávání

PřihlášeníPočítadlo návštěvnosti

3252042
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
531
702
3222
3244695
13318
23812
3252042